utorak, 19. veljače 2013.

SINDEXPRESS 18.02.2013.

KOGA TO PROZIVAJU???
U prošlo tjednoj tiskovini Hrvatskog sindikata pošte izašao je članak pod naslovom „Radnici su se odrekli, red je na vama, gospodo!„ kojim se traži od poslovodstva da sada, nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora i oni pokrenu određene aktivnosti. Smatraju da jedine žrtve potpisanog Kolektivnog ugovora ne bi smjeli biti samo radnici. No, ne daju informaciju tko bi  trebao biti druga žrtva? Poslovodstvo sa svojim plaćama? Teško, uzmemo li u obzir činjenicu da naša Uprava ima ograničenu plaću i da je u odnosu na privatni sektor i do deset puna manja. Svako smanjivanje plaće menadžmenta, u ovoj situaciji, značio bi odlazak najkvalitetnijih kadrova. Ovdje ne govorimo o onim kadrovima koji su došli i samo se „motaju pod nogama“ posebno u ljudskim resursima, prodaji, evotv-u i marketingu. No, tu je još jedan problem o čemu pisac teksta nije vodio računa, a to je da se među najbolje plaćenim radnicima Pošte nalazi i nekolicina „sindikalaca“, a koji su za vrijeme dok su bili sindikalci „zaradili“ plaću i veću od 20.000 kuna, a da niti dan nisu proveli na „novom radnom mjestu“. Možda sindikati na njih misle? Ako da, onda su krenuli pravim putem. No, tu su i povjerenici sindikata koji bi se trebali odreći svojih bonus bodova. To je najmanje 10 plaća radnika visoke spreme, odnosno 20 radnika srednje spreme.
UPRAVA ŠTEDI!?
Uprava štedi, ali na troškovima rada. Stoga je i najavila otpuštanje 1200 radnika. Štednja na službenim automobilima, reprezentaciji, neracionalnoj organizaciji … još nije počela, a ne zna se ni kad će. Štedi se i na pravima radnika, no sindikati nikako da se pridruže toj štednji i da se radnicima smanji članarina. Naime, poznato je da dio članova RSRH ima puno nižu članarinu od one, koju plaćaju članovi iz Pošte. Prema neslužbenim informacijama iz samog sindikata svi zaposleni u sindikatu dobiti će u ovoj godini sve one dodatke: dnevnice od 170 kuna, jubilarne nagrade, Božićnice, regres… koje su radnici Pošte njihovim potpisom izgubili.
SINDIKATI NE ŠTEDE!!
Smanjivanje broja članova rezultiralo je i sve većim apetitima sindikata. Troškovi prostora, troškovi komunalija, struje, vode, plina, telefona, mobilnih telefona, kancelarijskog materijala, tonera, namještaja, goriva za „privatne“ automobile… sve to tereti Poštu. Napomenimo tu, da se dio toga troši i na osobe koje nisu u Pošti, da se službeni automobili koriste u privatne svrhe kao i poštanske usluge. Koriste službene automobile 24 sata, a uredno primaju naknadu za prijevoz s posla i na posao. Ne prijavljuju prave adrese stanovanja kako bi dobili veće troškove prijevoza. Kontrole troškova kod njih nema, jer nemaju ograničenja u trošenju, a ono što nije tvoje, najslađe se troši. I što je najvažnije smatraju da su nedodirljivi.
POGODNOSTI ČLANOVIMA??
Prema našim saznanjima sindikati niti ne pomišljaju ublažiti svoj nepromišljen potez vezan uz potpisivanje Kolektivnog ugovora. Ne pomišljaju na smanjivanje članarine (naš prijedlog je 40 kuna), ne pomišljaju ni na smanjivanje „kamate“ na pozajmice, a ne pomišljaju ni na smanjivanje cijena odmarališta. Ukinuli su svojim članovima regres, moralno bi bilo, da im omoguće ljetovanje po povoljnijim cijenama, maksimalno 2000,00 kuna za 10 dana. Čak im ni članovi nisu ravnopravni: dok jedni imaju pozajmice od 30 ili 36 tisuća drugima se daje 6 ili manje tisuća kuna. Zanimljivo je da ne isplaćuju ni svim članovima naknade iz Fonda solidarnosti te su ih članovi prisiljeni tužiti…
UPITNA BUDUĆNOST
Bez obzira na optimizam poslovodstva da će Pošta izrasti u respektabilnu tvrtku, mi smatramo da nam je, uz nastavak ovakve krize, upitna budućnost. Ovo je trenutak kada smo trebali ponovo svi zajedno sjesti, kao kod prvog restrukturiranja i naći zajedničku strategiju za „Budućnost Hrvatske pošte“. Uprava je jednostrano napravila uradak koji je nazvala „Strategija“ u kojoj je ponovo jednostrano zacrtala radikalnu štednju na pravima i na štetu radnika.
Ono što je prioritetno sada potrebno napraviti je: da se sindikati odreknu svojih nakaradnih prava, a iza toga mogu otvorena i iskrena srca prozivati poslodavca da je dužan nešto napraviti u poboljšanju rada i organizacije u Društvu. Iznos koji bi sindikati uložili u budućnost radnika Pošte, bio bi onaj, koji im Pošta velikodušno svake godine poklanja je oko 10.000.000 kuna. Ovaj iznos izdvaja se na štetu radnika pošto su sindikati izdali njihove interese.
ODRŽANA RASPRAVA NA UPRAVNOM SUDU
Nedavno je održana prva rasprava na Upravnom sudu u Rijeci, a vezano uz tužbu zbog nestatutarne, nezakonite, smjene predsjednika RSRH, Jadranka Vehara. Pored tužitelja, raspravi je nazočio i jedan od „umješača“, nezakonito izabran potpredsjednik Sindikata i njegov pravni zastupnik, pravnik, koji je prije dvije godine pokupio dobru otpremninu iz Sindikata, a nakon smjene Vehara, ponovo je, nepotrebno, vraćen u sustav Sindikata s plaćom o kojoj mogu sanjati mnogi pravnici.
„Umješači“ su dobrano kasnili „zbog vremenskih uvjeta“ te je i sama rasprava kasnila te počela bez njihove nazočnosti. Već sam početak nije bio ohrabrujući za „umješača“, naime pravni zastupnik došao je bez potrebne punomoći, što je već ionako dokazalo njegovu poslovičnu neozbiljnost. „Umješači“ su pokušali našu tužbu proglasiti kao „tužbu u zastari“, na što ih je sudac u nevjerici priupitao što misle pod tim. Kada je vrli pravnik umješaća objasnio da smatraju da nismo pravovremeno predali tužbu sucu je bilo jasno da nisu mislili o zastari nego o pravovremenosti. Nakon predočenja dokumentacije i dokaza da se ne radi o nepravovremenosti, umješači su se razočarano povukli na svoje mjesto. Očekujemo da će se naredna rasprava održati početkom ožujka ispitivanjem svjedoka.
MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI
Nakon bogate međunarodne aktivnosti u prosincu: sjednica Vijeća PT EUROFEDOP u Luxemburgu, nazočnost sjednici Izvršnog odbora Austrijskog sindikata pošte i telekomunikacija u Beču, sjednici sindikata „Zapadnog Balkana“ u Trstu te posjet Pošti Ujedinjenih naroda u Beču, te priznanja Jadranku Veharu za unapređenje socijalnog dijaloga na kongresu Konfederacije europskih nezavisnih sindikata u Briselu, mnoge međunarodne aktivnosti uslijedile su i tijekom siječnja. U siječnju bili smo ponovo gosti Njemačkog sindikata komunikacija u Berlinu, a sudjelovali smo i na seminaru (6 kolegica i kolega) „Napredak u socijalnom dijalogu zemalja Zapadnog Balkana“ u Beču. Tijekom veljače imali smo susret s kolegicama i kolegama iz Slovenskog telekoma, a pred nama su još susret sindikata organiziranih u DT-u u Budimpešti, sjednica Izvršnog odbora EUROFEDOP i seminar u Bangkoku.
                                                                                                                                                                       
Zapamtite, zapamtite, zapamtite, zapamtite, zapamtite, zapamtite, zapamtite, za
HSP I RSRH IZDALI SU VAŠE INTERESE, A SVOJE SAČUVALI

MI smo    „Otporni na sve i svakog“

OTPREMNINA OPOREZIVA!?
To nam se već jednom desilo i od tada se ne govori, a posebno, ne piše o „dragovoljnom odlasku“ radnika iz Društva. Naime, ukoliko porezna uprava ustanovi da je odlazak radnika dogovoren kaoJ dragovoljni otkaz, a ne kao tehnološki višak, cjelokupan iznos otpremnine je oporeziv. Kako se jedan od reprezentativnih sindikata kontinuirano busa u prsa i o tome piše u svom glasilu očekuje se uskoro i reakcija porezne uprave. U tom trenutku samo Država će profitirati svi ostali od radnika, pa na dalje biti će u crvenom.
OPTIMA U PROBLEMIMA
Optima Telekom krenula je u predstečajnu nagodbu, samo to dokazuje probleme koji prate ovu industriju. Kriza, nekorektno, neargumentirano i kontinuirano uplitanje države u regulaciju ovog propulzivnog tržišta samo je gurnulo većinu telekom operatera u improvizacije i borbu za opstanak. To se posebno odnosi na fiksne telekom operatere- Bez obzira na činjenicu da se tvrdi kako ova predstečajna nagodba neće djelovati na opstojnost tvrtke i na prava korisnika. U korisnike se neminovno uvukla dvojba: ostati ili napustiti status korisnika te se očekuje dodatno urušavanje tvrtke.
Sve je očitije da su novi operateri imali „prevelike oči“ kada su krenuli u ovaj biznis, nisu dovoljno poznavali tržište i snagu HT-a. Prvi je to osjetio na svojoj koži Vodatel, iza toga Metronet, a da ne spominjemo one „male“, i sada je na redu Optima. Svima je jasno da bez kombinacije mobilne i fiksne telefonije nema budućnosti na telekomunikacijskom tržištu, stoga je i VIPnet krenuo tim putem. Hoće li stanje u Optimi biti poticaj za nekog da je „jeftino“ kupi i tako učvrsti svoju poziciju na ovom turbulentnom tržištu?
POSLOVNI REZULTATI HT-a
Ovi rezultati su očekivani. Kriza radi svoje i jede supstanciju Društva, a s time jača apetit vlasnika za svemogućim uštedama. Bez obzira na sve Uprava je morala Izvješće pokazati kao optimistično i čak bolje od očekivanog. Velik broj izgubljenih pretplatnika, pad prihoda, stavljeni su sa strane pred „šminkom“. Mora se ostvariti željeno: zadiviti vlasnike. Najvažnija vijest je isplata dividende od nešto više od 20,00 kuna. Istina je da je to do sada najniža vrijednost dividende, no još uvijek dovoljno visoka da bi ohrabrivala male dioničare da ne prodaju svoj paket. Prema našim procjenama nepovjerenje malih dioničara zavladati će kada dividenda padne ispod 15,00 kuna. Tada će nastati i „stampedo“, a koji bi mogao dodatno ugroziti vrijednost dionice.
Koja nam je budućnost?
Situacija nikad neće biti bolja od ove koja je danas. Nikada nećemo više imati ovaj broj radnika i broj pretplatnika. No, to znači da nikad nećemo imati ni veći broj direktora i direktorčića, ako vas to tješi.
Sjednica RV-a
Prošlog tjedna održana je sjednica Radničkog vijeća na kojoj je bila razmatrana i promjena u organizaciji Telekoma. Ova organizacija kao i sve ranije, po riječima poslovodstva, idealna je i nema bolja od nje. Ovaj komentar poslovodstva je već poslovičan, bez obzira o tome da li je to nova organizacija ili je povratak na staru. Nikada se nije posebno analiziralo zašto dosadašnja organizacija nije bila dobra, išlo se sustavom „njuha“ ili po sustavu gdje i kada treba nekog udomiti. Često je nova organizacija usporila pojedine procese unutar našeg Društva i na žalost smanjila našu kvalitetu. Često su naši čelnici upozoravali da ova politika jedan korak nazad, dva napred, pa ponovo tri nazad… ne vodi ka kvalitetnom pozicioniranju Društva, nego njegovom nazadovanju, no na žalost većina u Radničkom vijeću potpomognuta s predstavnikom HRST-a uvijek je pognula glavu i napravila na način koji odgovara poslodavcu. I danas smo tu gdje jesmo: sve manje radnika, sve niža kvaliteta, sve manje prihoda, sve manje korisnika.
SINDIKAT NA SUDU
Prošli tjedan održana je još jedna rasprava po tužbi nezakonito otpuštenog radnika RSRH. I ova tužba će očito biti na štetu Sindikata jer je sve očitije da je Sindikat ponovo pogriješio u procjeni, odnosno da je prigodom izricanja otkaza prekršio odrednice Zakona. Naime, predstavnica radnika zaposlenih u Sindikatu navela je pravi razlog otkaza i koji ima naznake diskriminacije, a koji je dijametralno različit od onog koji je naveden u razlozima otkaza. Netko je ili „prevario“ predstavnicu radnika, a za koju ne zna ni predsjednik Sindikata ili je netko namjerno prikrio pravi razlog otkaza. Do sada je Sindikat morao izdvojiti više od 100.000 kuna zbog svojih grešaka i za pokriće nezakonitih poteza. Prije ili kasnije netko će odgovarati za ovu štetu.
No, to nije sve. Državni inspektorat je pokrenuo prekršajni postupak protiv čelnika Sindikata, a koji će Sindikatu i odgovornoj osobi odnijeti nekoliko tisuća kuna. Pored ove prijave, Sindikat je Državnom inspektoratu prijavljen još nekoliko puta, a koje su još u tijeku i ne razvijaju se povoljno po čelnike Sindikata. U pripremi je još nekoliko prijava. Dodamo li tu i kazneni progon koji se vodi protiv desetak sadašnjih čelnika Sindikata zbog krivotvorenja isprava, a koje su vezane uz desetak milijuna kuna, pa kaznenu prijavu koju je dobio čelnik Sindikata koji je prijavio krive podatke u Registru branitelja… Pridodamo li tu i Upravni spor zbog nezakonite smjene Predsjednika RSRH, Jadranka Vehara, očito je da sadašnji čelnici Sindikata neće imati miran san još nekoliko godina i da će biti smijenjeni prije no što se svi ti procesi i okončaju. Poznata je ona narodna: Tko pod drugim jamu kopa, ubrzo u nju i sam upada, a to se sada dešava Vidakoviću, Majdaku, Kovaču, Smolčiću…
Žalosno je da netko tko bi trebao braniti radnike od poteza poslodavca iste takve poteze radi prema svojim radnicima i radikalno ih oštećuje.

Zapamtite zapamtite zapamtite zapamtite zapamtite zapamtite zapamtite zapamtite

HST I RSRH
IZDALI SU VAŠA TEMELJNA PRAVA NOVIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM

MI SMO I NADALJE:
“OTPORNI NA SVE I SVAKOGA“
Čitajte naše glasilo i na blogu „otporni na sve i svakoga“

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.