srijeda, 26. rujna 2012.

SINDEXPRESS 25.09.2012

ISKON
Šetajući se šetnicom jednog našeg primorskog mjesta u kojoj stoji štand našeg povezanog društva „Iskon“ salijetali su nas mladci s ponudom: „Nemojte plaćati više !, Mi smo najeftiniji!, Zašto plaćati monopolistima...“ Ljudi zastaju počne i razgovor: Ja sam pretplatnica u HT-u. Kaže jedna postarija dama. Odlično, gospođo mi smo vam prava adresa. Plaćati ćete račune i do 40 posto manje, samo ovdje potpišite...
Da nismo to sami čuli ne bi ni vjerovali. Smatrali smo da je to stara priča i da nam Iskon nije više konkurencija. Očekivali smo da će biti subjekt koji će nas i dalje uspješno održavati na tržištu „eftinih“ telekomunikacijskih usluga. Znamo da je njihovo poslovodstvo bilo na udaru kritika našeg, zbog nekorektnog nastupanja na tržištu i direktnog nuđenja „jeftinijih usluga od onih HT-ovih“, no očito bez rezultata.
Ovi „mladci“ očito nisu bili radnici Iskona nego radnici neke od agencija koje oni angažiraju kako bi propagirali njihove usluge. Plaćeni su po potpisanom ugovoru i normalno u krizi, kada broj zainteresiranih za usluge „koje su udar na kućni proračun“ pada, da je tada i nužan agresniviji pristup, koji će mladcima osigurati i potreban prihod pa makar to i naštetilo HT-u. Vidljivo je da ih nitko ne kontrolira, da su prepušteni sami sebi te tako i rade i snalaze se, kako bi i oni popunili svoj prazni kućni proračun. Zanimljivo je, da smo tako slušajući „iskonovce“ uočili i jednog našeg sindikalnog povjerenika i člana radničkog vijeća, koji je ugodno porazgovarao s prodavačima, potapšao ih po ramenu, te bez prigovora na njihovo obračanje kupcima nastavio dalje, kao da ga se to ne tiče.
Za razliku od njega mi smo im prišli i upozorili ih na njihovo nekorektno ponašanje. Bili su malo zbunjeni našom opaskom, prestali kuditi HT, no naredni dan priča se ponovila. HT i cijene naših usluga su pravi marketinški mamac za ovakav tip prodavača. Već se zabrinuto pitamo: Hoće li poslovodstvo nešto i napraviti kako bi se taj odnos „uličnih prodavača“ prema našem društvu promijenili?.

EUROPA JE JOŠ UZ NAS
Proteklog četrvtka i petka održana je sjednica Izvršnog odbora Eurofedop-a u Luksemburgu. Na samoj sjednici dana je puna potpora potpredsjedniku Jadranku Veharu i njegovom nastojanju da se što prije ispravi nepravda učinjena od strane institucija RH. Predsjednik Eurofedop, a koji je ujedno i prvi potpredsjednik austrijskog Parlamenta zahvalio se Jadranku Veharu i Vlasti Mesarić na izuzetnoj organizaciji seminaru u Zagrebu. Ujedno je naglasio da je nakon susreta s Ministrom rada i mirovinskog sustava Mirandom Mrsićem, u potpunosti uvjeren da je Vehar u pravu. Tijekom ovog tjedna biti će domaćin Ministru Mrsiću u Beču.
DOGOVORENI SEMINARI ZA PRVI KVARTAL NAREDNE GODINE
Zahvaljujući suradnji s Europskim centrom za radnička pitanja i Pokretom kršćanskih radnika iz Italije tijekom početka ove godine organizirati će se tri seminara na kojima je ključnu igrati i naši predstavnici. Seminari će se održati u Beogradu, Zagrebu i Banja Luci. Tema seminara je „Socijalni dijalog“.
SURADNJA SA SINDIKATOM TELEKOMA ITALIJE
Tijekom seminara koji je održan početkom prošlog tjedna u Trstu imali smo prigodu biti gosti predstavnicima Sindikata Telekoma Italije kao i Sindikata Pošte Italije. Kolege iz Telekoma na sastanku koji je trajao tri sata upoznale su nas sa stanjem sindikalnog organiziranja unutar njihovog Društva kao i problemima s kojima se susreću u komunikaciji s poslovodstvom. Nakon naše prezentacije bili su presretni što nemaju takvog vlasnika kao što je Deutsche Telekom. Zbog kratkoće vremena dogovorena je daljnja suradnja kao i posjet većeg izaslanstva Rimu i njihovoj Središnjici.

NEĆE VIDAKOVIĆ MENI VODITI SINDIKAT
To je izjava koju je nedavno na jednom skupu sindikalnih povjerenika Hrvatskog Telekoma izrekao jedan od čelnika Sindikata iz HT-a. Već od ranije je poznata netrpeljivost pojedinaca iz HT-a prema povjerenicima i članovima iz Pošte. Tako da su do nedavno povjerenici iz Pošte za neke bili pijanice, ulizice, nesposobnjakovići, potkupljivci... i daleko bi došli nabrajajući kako su ih „tamo neki“ nazivali na svom blogu. No ova izjava samo pokazuje da se jaz povećava između većinskog dijela Sindikata iz Pošte i sada već minornog iz Telekomunikacija i da dolazi nedvojbeno do razbijanja nekad, impresivnog Sindikata.
Jaz se vidi i u činjenici da raste netrpeljivost u Mislavovoj, da dio proesionalaca iz „pošte“ otvoreno govore da odlaze i da im je svega dosta, da „poštari“ ne žele preuzeti novi logo sindikata koji je preuzet iz socijalističkih vremena iz „Prvomajske“, „Petoljetke“, „Udarnika“..., da se Sindexpress više ne distribuira istog dana, ponedjeljkom, da nekad korisnu web stranicu s preko 5000 mjesečnih „klikova“ ne posjećuje niti 100 korisnika, od čega 50% posjeta klikne samoumišljeni potpredsjednik.
Iz Mislavove i Savske nam svakodnevno procure podaci o broju članova i nezaustavljivom ispisu članova, posebice iz HT-a. Dok članstvo, HST-a, SRHT-a i STEH-a nemilosrdno raste, RSRH zna izgubiti mjesečno i više od 100 članova. Tu je i posebna uloga „potpredsjednika“ Sindikata i njegovih povjerenika iz SRHT-a koji preučlanjuju članove iz RSRH u SRHT. Naime u posljednje vrijeme je popularna priča „o 300 kuna nižoj godišnjoj članarini i svim pravima koje inače uživaju članovi RSRH iz Telekomunikacija, kao što su pozajmice od 30.000 kuna, a za neke i puno više...“.
Stoga niti ne čudi ova izjava iz samog naslova. Jedno i jedino je važno, ojačati sebe. Potpredsjednik je svjestan da gubi spor s Veharom i pokušava na sve načine prebaciti članstvo iz RSRH u SRHT, kako bi bio koliko, toliko jak. No ni to mu ne uspjeva. SRHT raste ali ne toliko koliko mu treba. Radnici mu ne vjeruju, naročito nakon što je prihvatio nemoralnu ponudu poslodavca.

NA SUSRETE SA 200 KUNA
Pred nama su novi susreti. Kako se u odnosu na proteklu godinu situacija promjenila i kako je gospodarska kriza duboko ušla u naše džepove i sindikati bi trebali sufinancirati troškove radnika s poklon bonom od 200 kuna, kao što bi to trebali dobiti i naši članovi iz Pošte za susrete koji se održavaju ovaj tjedan.

HVALA SAMOZVANOM ČELNIŠTVU RSRH NA BESPLATNOJ REKLAMI, BROJ ONIH KOJI ŽELE ČITATI OVO GLASILO SVE JE VEĆE!

HSP PONOVO PREKRŠIO DOGOVOR
U tijeku naših unutarnjih problema imali smo dogovor s predsjednicom HSP-a da se njeni povjerenici i njen sindikat neće miješati u unutarnje stvari Sindikata te da neće doći do preglasavanja u radničkim institucijama oko funkcija. Dogovor nije dugo trajao, prvo su članovi Radničkog vijeća GP1 smjenili Irenu Majerić iz Glavnog radničkog vijeća, razog je bio njena dosljednost. Tada smo prosvjedovali kod predsjednice HSP, pokušala se opravdati Ireninom nepopularnošću među članovima HSP-a u GP1. To je s jedne strane bio i kompliment za Irenu i za našu kadrovsku politiku, no ipak je bilo izigravanje dogovora.
Nerazumna politika čelnika onog „RSRH“, nakon neuspjeha na izborima za radničke institucije (radnička vijeća i povjereništva zaštite na radu), nastavlja se uništavanjem svega onoga što se minorno i osvojilo na izborima. Krenulo se s GP6 gdje su iz Sindikata isključeni članovi RV-a i Povjereništva zaštite na radu i na taj način je RSRH izgubio većinu u jednom od dva radnička vijeća u kojima su je i imali. No, isključeni članovi ostali su i nadalje na svojim pozicijama do nedavno. Dio članova RSRH i članovi HSP odlučili su smjeniti koordinatora zaštite na radu, Nedeljka Nikolića i u tome uspjeli. Novi koordinator je osoba koja je već iskazala svoju nesposobnost, a najgora stvar je što nije omiljena među članstvom Sindikata, a još manje među radnicima. Sama ta činjenica pokazuje da je bila koordinirana, nekorektna i za radnike i radničke institucije štetna odluka. Uski interesi, korumpiranost navodnih sindikalaca učinili su svoje, a radnike i njihove interese tko šljivi. Da su za koordinatora izabrali nekog sposobnijeg i znalca, a kojih ima u povjereništvu, ne bi imali primjedbe, ali ovo, ovo je priznanje rada u korist poslodavca. Sve dok nova koordinatorica ovisi o dodatku koji joj daje poslodavac u iznosu od 3.600 kuna, a pitanje je kave privilegije ima i njen „suprug“ nema šanse da se nešto napravi za boljitak radnika u GP6.
SISAK VAPI, U POMOĆ?
Posjetili smo Sisak nakon vapaja poštanskih radnika iz „glavne pošte“ o nemogućim, neljudskim radnim uvjetima. Posebno je bio dosadan naš povjerenik, koji nam se ne skida s glave već  godinama, tražeći da se nešto napokon poduzme. Naime, nakon odlaska Andreja Sardelića u Zagreb i njegove smjene sa vrha Hrvatske pošte kao da je Sisak zaboravljen.
Zgrada je postala opasna za rad i očito je, da bi u njoj državni inspektorat imao štošta za sankcionirati. Sve je takoreči ostalo onako kao onda kad je zgrada i rađena. Stepenište je opasno, radni prostori neadekvatni za rad kako korisnika tako i radnika, sanitarni čvorovi nehigijenski su... Poslovodstvo će kazati, ne isplati nam se ulagati u ovu zgradu, u zgradu koja je rupa bez dna, kada će se ionako sve uskoro svesti u Sisku na desetak radnika. Priča se već da će se ova atraktivna lokacija dati na prodaju, a da će se za potrebe Pošte iznajmiti novi prostor. Jedna od kombinacija je zgrada HT-a.
RESTRUKTURIRANJE HRVATSKE POŠTE
Nastavljamo s prikazom poštanskih ureda koji bi trebali biti otvoreni nakon 2016. godine. U ovom broju navodimo poštanske urede na području bivšeg Središta pošta Zadar:
Obrovac
Pag
Benkovac
Zadar (dva poštanska ureda)
Biograd
U narednom broju nastavljamo s poštanskim uredima bivšeg SP Šibenik.
ČLANARINA U RSRH 40 KUNA
Središnji odbor RSRH „u sjeni“ održao je početkom ovog mjeseca u Zagrebu svoju redovnu sjednicu. Zbog smanjenog broja članova (podaci iz baze podataka iz Mislavove) te Statuta iz 2010. godine, SO ima 5 članova iz Pošte, 2 iz Telekoma i 3 iz Ostalih djelatnosti izvršene su i neke promjene u ustroju Sindikata. Zanimljivo je napomenuti da 35% naših povjerenika ujedno vrše i funkciju povjerenika u „onom“ RSRH. 
Pored prethodne odluke donesena je i odluka o izjednačavanju članarine u Sindikatu. Nelogično je da danas članovi RSRH u Zaštiti imaju članarinu od 39,98 kuna, da pridruženi članovi iz SRHT-a imaju 75 kuna, da neki imaju članarinu od 1,5%, drugi 1,3%, treći 1% i maksimum od 100 kuna.... Uzimajući u obzir i smanjivanje prava radnika te gospodarsku krizu odlučeno je da će članarina biti jedinstvena 40,00 kuna zadržavajući sva sadašnja prava radnika.
NOVI PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU
Jedna od novina koja će uskoro primjeniti u funkcioniranju Sindikata je i novi Pravilnik o unutarnjem ustroju Sindikata. Pravilnik je napravljen po uzoru i preporuci Austrijskog sindikata pošte i telekomunikacija i velik je iskorak o promišljanju funkcioniranja Sindikata.
UJEDINJENJE SINDIKATA
U cilju okrupnjivanja sindikalne scene odlučeno je da se stupi u kontakt sa čelnicima drugih Sindikata organiziranih u Društvu, te zajedničkog djelovanja i stvaranja novog, jedinstvenog sindikata.
NA SUSRETE SA 200 KUNA
Pred nama su novi susreti. Kako se u odnosu na proteklu godinu situacija promjenila i kako je gospodarska kriza duboko ušla u naše džepove i sindikati bi trebali sufinancirati troškove radnika s poklon bonom od 200 kuna. Protekle godine troškove pića sufinancirala je Uprava Hrvatske pošte, ove godine zbog svekolike štednje toga neće biti.

NE DOZVOLITE DA VAS U PREGOVORIMA ZASTUPAJU ONI KOJE JE POSLODAVAC NAGRADIO S MJESEČNIM PRIMANJIMA VEĆIM OD 20.000 KUNA.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.